Coop tar steget fullt ut med certifierad fiskdisk

by Peter Ingman - 08/02/2018 - 12:45

Coop är den första stora livsmedelsaktören som visar på ökat ansvar när det gäller vilka fiskar som tas in och som säljs över disk. Detta efter att man tagit reda på att en mycket stor andel av kunderna är både oroade över fiskbestånden men framförallt väljer att konsumera i enlighet med de listor som bla WWF löpande publicerar. Hållbarhetsmärkningarna har gått från att vara okända till relativt kända begrepp, åtminstone MSC. 

 

Hotet mot våra hav är idag större än någonsin. I dag är cirka 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns, enligt WWF. I Coops Matometer, Sveriges största undersökning av vad svenskarna äter, uppger 45 procent av de tillfrågade att de alltid eller ofta tittar efter miljö- eller hållbarhetsmärkningar när de köper fisk.

Det återstår att se om 100% av utbudet är hållbarhetsmärkt, men det är en mycket bra signal till övriga aktörer och det blir intressant vad effekterna av Coops arbete blir på lång sikt.