Tech

Vad gör vi när människor inte behövs längre

by Peter Ingman - 30/08/2017 - 11:22

Rapporter pekar på att vi aldrig behöver lyfta ett handtag igen. Om 120 år kan absolut alla arbetsuppgifter skötas av robotar och andra automatiserade handlingar. Däremot som “feature filmen” visar ovan så blir det väldigt svårt för en AI styrd värld att klara sig utan oss också. Men om vi leker med tanken att vi och de maskiner vi skapar ska leva tillsammans.

Vad kommer vi människor att syssla med då? Det finns tre alternativa scenarier för detta, och en kombination av de tre. 

En positiv utveckling

  1. Det blir en nya era av 100% förlustelser. Vi gör helt enkelt det som vi älskar att göra. Alla svar finns i den gamla modellen av Maslow. 

 

Modellen pekar på att när vi har har uppfyllt våra basbehov av tillräckligt med att äta och känner oss säkra så blickar vi inåt mot familj och vänner. Det finns en nivå som kallas “Esteem” i bilden ovan vilken kommer att vara lite knepig eftersom vi i dagens samhälle oftast får det genom vårt arbete. Men när vi inte har något...Troligen kommer vi hitta andra modeller att bygga respekt för oss själva och andra. Är det alltför vilt att gissa att vi kommer att se en era där konst, kultur och andra självuttryckande medel kommer att blomstra. Under antikens grekland så blomstrade konstformerna och där sköttes arbetet av slavar. Kanske kommer vi att hantera våra robotar som den nya slavrasen. 

Now, consider this: prior to the 18th century, slavery was very much the norm in human history. Every ancient civilization used slaves. Without slave labor, the Great Pyramids of Egypt, the Roman Road, the Great Wall of China, and all the other Wonders of the World could never have been built. It simply would have cost too much.

Vad har det här scenariot med Foodtech att göra?

Första målet är att allas behov av ordentligt med mat och dryck ska tillgodoses. Detta ska lösas de kommande 100 åren. Andra trenden som redan har påbörjats är att mat är en konstform, ett sätt att uttrycka oss och ren underhållning. Det finns få saker i världen som vi bryr oss mer om än mat och fortplantning.

En negativ utveckling – vi använder robotar till allt

Det finns ett stort antal sci-fi filmer som hanterar det här ämnet. När vi inte längre “behövs” så förfaller vi. Ingen behöver bry sig eftersom “maskinerna” sköter allt åt oss. Sjukdomar som fetma, diabetes fortsätter att växa alarmerande och blir den vanligaste dödsorsaken. Vi äter eller drogar ihjäl oss. Andra virala sjukdomar, virus uppstår. Det blir en kamp mot klockan att låta våra AI doktorer se till att människorasen överlever. Intag av föda blir mer en behandling för att hålla oss vid liv. Foodtech blir egentligen bara healthtech. Redan idag (2017) så är över 15% av befolkningen i de västerländska samhällena “food insecure” vilket innebär att näringsintaget dessa grupper får är antingen väldigt lågt eller livsfarligt.

 Food insecurity is associated with a variety of adverse outcomes, including poor mental and physical health, increased risk of chronic disease and obesity, poor cognitive function, difficulties 27-31 in learning among children, and low economic performance

Teknologi har redan hjälpt oss att skapa mat som är bra för oss och som är extremt dålig för oss på sikt. Den bästa filmen någonsin som har uttryckt hur det här scenariot kan utspela sig är den animerade filmen Wall-E.

 

Den dystopiska utvecklingen – robotarna använder oss

Scenariot handlar mycket om tekniken och vår inneboende rädsla för att den ska ta över. Varför skulle inte AI ta över och utplåna den mänskliga rasen. Snart behöver den nya “rasen” inte oss och då blir mänskligheten istället en underordnad ras och AI kommer att använda oss till det som passar dem. Vårt nuvarande beteende går ut på att dominera alla andra raser och vi utplånar dem löpande, även om vi har behov av dem. Vi replikerar de raser vi äter och vi tar bort livsvillkoren för dem som vi har nytta av. Vad händer när AI blir överordnade oss.

Teknologin över människan är ett återkommande tema inom dystopisk litteratur. Under 1800-talet, samtidigt som världen förundrades över den nya tekniken och dess möjligheter, skrevs många dystopiska berättelser om hur maskiner till slut leder till mänsklighetens undergång. Med ständigt nya tekniska framsteg så var man rädd att förlora kontrollen över vetenskapen. I E.M. Forsters The machine stops från 1909 beskrivs en värld där alla olikheter har suddats ut, människan lever under jord och ser inte längre någon mening med att träffas fysiskt. Hela världen styrs av en maskin som ser till alla hennes behov. När maskinen sedan går sönder är människan hjälplös. Novellen slutar dock inte helt i förtvivlan, för i sitt dödsögonblick återfår hon något av sin mänsklighet. Wikipedia

Kanske får vi leva brevid AI (theMachines) men risken är troligen att vi har svårt att ställa om. Vår förmåga eller oförmåga att förändra värderingar och beteende (livsmönster) när robotarna helt har ersatt oss jobbmässigt. Vad kommer vi att göra med all vår tid. Behöver vi pengar/medel? Andra drivkrafter som makt, kontroll, begär, hat kommer att fortsätta att få spelutrymme. Kanske försöker vi använda robotar för att bekämpar andra robotar.

Det blir en återgång till det primitiva. Tillgång till föda och vatten blir spelmarker. Begränsningar gör att alla inte kan få tillgång till den bästa födan och den bästa drycken och det blir en kamp om livskvalitet istället för ren överlevnad. OM inte maskinerna utplånar oss.

Nya filmen Blade Runner 2049 verkar oerhört intressant:

 

 

Passande ordspråk inför när vi inte behövs längre

Den som lever får se

Bättre brödlös än rådlös

Bättre en fågel i handen än tio i skogen

Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket

En dålig hantverkare skyller på sina verktyg