Food & Bev

McDonalds begränsar antibiotika i kycklingburgaren

by Peter Ingman - 25/08/2017 - 12:12

Svensk kycklinghantering bland de bästa i världen

Idag gick McDonalds (USA HQ) ut med att man ska begränsa användningen av antibiotika bland de kycklinguppfödare som man använder som leverantörer i hela världen. Det görs främst genom att man globalt går ut med ökade restriktioner till alla länders organisationer om vilka nivåer som är godkända att använda sig av löpande.

Tittar vi på den svenska marknaden och McDonald Sverige så används partnern Danpo, som är ett dotterbolag till Kronfågel, och som redan har mycket högt ställda krav på hur man använder antibiotika.

Svenska kycklingar får aldrig tillväxtsantibiotika. Vi ger medel mot parasiter, koccidiostatika, under kontrollerade former för att förebygga koccidios som kan orsaka tarmproblem hos kycklingarna. Antibiotika skrivs enbart ut om djuren är sjuka. Utskrivningen görs av veterinär.

Den koccidiostatika som vi använder i Sverige används inte inom humanmedicinen. Det innebär att det ej finns någon risk för resistens och svårbehandlade sjukdomar hos människor. Läkemedelsverket har fastställt karenstider då djuren inte kan slaktas och godkännas som livsmedel.

http://www.mcdonalds.se/se/maten/kvalitet/ravaror/kyckling.html

Här är en länk till svenska McDonalds media statement:

 http://news.mcdonalds.com/us/media-statements/response-to-antibiotics-in-chicken

 

Det är en naturlig utveckling att allt fler i livsmedelsindustrin tittar på hur man ska hantera antibiotika eftersom det stora spöket i bakgrunden är nya “superbugs” som klarar av alla våra kända penicilliner och därmed utgör en stor global risk om eller snarare när de börjar röra på sig och expandera geografiskt. Dödligheten om man utsätts för dessa ligger på över 50%.

Den här artikeln tittar mer djuplodande på detta: